Добре дошли сайта на ОУ "Св. св. Кирил и Методий"!

Добре дошли сайта на ОУ "Св. св. Кирил и Методий"!

Новини

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

ДИСКОТЕКА ВСЕКИ ПЕТЪК

Проекти

„Образование за утрешния ден“ BG05M20P001 – 2.012 – 0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.